Stress- & burn-outcoaching

Pak stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan!

Een psycho-biologische (mind-body) aanpak bij stressklachten, overspanning en burn-out leidt gemiddeld tot betere resultaten (klachtenvermindering) dan een puur psychologische behandeling.
De CSR-methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent coaching op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

CSR methode van stress en burn-outcoaching is zeer effectief

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen. Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement. Mensen raken ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan.

Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat heet overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Er kan pas herstel optreden als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd. Vandaar de naam CSR: Chronische Stress Reversal.
De CSR-methode wordt niet alleen hoog gewaardeerd, maar is ook bewezen effectief.

Praktische informatie bij stress & burn-out coaching

Tremonte werkt alleen met erkende CSR-stresscoaches, die allemaal een HBO+/ academisch niveau hebben. Daarnaast zijn zij aangesloten bij een beroepsvereniging (gericht op coaches, psychologen, artsen of therapeuten).

Doorlooptijd

  • Eerst vindt er een gratis Matchingsgesprek (20 minuten) plaats om te kunnen bepalen of de coach past bij de wensen van de coachee. Dit doen we omdat de relatie tussen coach en coachee een van de belangrijke succesfactoren is. Mocht in de praktijk blijken dat er toch geen goede klik is, dan kijken we verder naar een betere match.
  • Vervolgens vindt er een Intake plaats, om beter te kunnen bepalen welk vervolgtraject het meest aangewezen lijkt. Vragenlijstonderzoek maakt hier onderdeel van uit. Duur: 2 uur (incl. rapportage).
  • Bij lichtere stressklachten is het advies een Stress Reductie Traject van 5 sessies (van 1 uur).
  • Er wordt gewerkt aan energieopbouw en verbetering van zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven.
  • Bij overspanning en burn-out is het advies een Stress Herstel Traject van 10 sessies (van 1 uur). Hierbij werk je in eerste instantie aan je lichamelijk en psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en indien van toepassing een plan van aanpak rond je re-integratie.

Op locatie of online?

In afstemming wordt bekeken of de coaching op locatie en/of online zal plaatsvinden.

Kosten

  • € 150,- per uur (excl. BTW)
  • Online training platform: €200,- (incl. online behandeling)