Onze Diensten: Interventies & Oplossingen

Tremonte is gespecialiseerd in verhogen van mentaal welbevinden, stimuleren van groei, autonomie verbeteren en bevorderen van werkplezier van medewerkers, managers, teams en directies. Wij bieden een breed scala aan interventies en oplossingen, op zowel individueel, team- als organisatieniveau, waarbij de insteek zowel curatief, preventief als amplitief van aard kan zijn.

Amplitie, preventie & curatie

Bij preventie gaat het om interventies die zich richten op voorkomen van de schadelijke gevolgen van (psychisch) lijden.
Curatie is het behandelen van psychische problemen van medewerkers. Investeren in beide is nodig, anders dweilen met de kraan open.

Amplitie richt zich op het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van álle medewerkers, om zo positieve werkbeleving te optimaliseren.

Hiermee zijn we in staat een integraal aanbod te kunnen bieden:

Denk daarbij aan coaching & training bij (dreigende) uitval vanwege stressklachten, burn-out of andere mentale problemen en bij ontwikkelingsvraagstukken. Maar bijvoorbeeld ook voor visie- & strategieontwikkeling en (cultuur)verandering hebben wij oplossingen op maat. Onze advisering beslaat het hele continuum van strategie tot een implementatie en borging.

Tremonte werkt op maat en heeft voor elke uitdaging een oplossing. Veel interventies zijn daarom van tevoren niet vastomlijnd, die zijn immers afhankelijk van het vraagstuk en de context.

Individueel

Executive coaching

De complexiteit en druk in organisaties neemt steeds meer toe. Het is geen sinecure in deze tijd voor bestuurders duurzaam in balans te blijven. Voor (top)managers, directeuren en bestuurders bieden wij executive coaching, waarbij de focus ligt op het versterken van het persoonlijk en professioneel leiderschap.

Counseling

Soms is coaching niet voldoende en moet er intensiever hulp worden geboden, bijvoorbeeld als iemand last heeft van angsten, depressie of andere psychische klachten. Tremonte biedt in dat geval counseling aan door GZ of klinisch psychologen en consultatie door een psychiater. Al onze medewerkers zijn BIG geregistreerd.

Stress- & burn-outcoaching

Langdurige overbelasting put uit en ontregelt het stress- en immuunsysteem. Om die reden gebruikt Tremonte bij stresscoaching de CSR-methode, die zich eerst richt op fysiek herstel, dan pas mentaal. Deze methode is bewezen effectief en wetenschappelijk onderbouwd. Daarbij werken wij alleen met erkende CSR-coaches om de kwaliteit te waarborgen.

Persoonlijke ontwikkeling

Deze vorm van coaching is erop gericht een (young) professional dan wel (senior) manager in staat te stellen diens kwaliteiten verder uit te bouwen en daarmee (nog) effectiever gedrag te leren vertonen. Het maakt dus dat een medewerker/ leidinggevende nog beter gaat presteren en zich beter in zijn of haar vel voelt. Hierin investeren levert aantoonbaar rendement voor de organisatie.

Business coaching

Om de gewenste resultaten te kunnen behalen op gebied van duurzame inzetbaarheid ondersteunen wij bestuurders/ directeuren en ondernemers bij het formuleren van hun visie en inspirerende missie en daarbij benodigde strategie en planning.

Executive coaching

De complexiteit en druk in organisaties neemt steeds meer toe. Het is geen sinecure in deze tijd voor bestuurders duurzaam in balans te blijven. Voor (top)managers, directeuren en bestuurders bieden wij executive coaching, waarbij de focus ligt op het versterken van het persoonlijk en professioneel leiderschap.

Counseling

Soms is coaching niet voldoende en moet er intensiever hulp worden geboden, bijvoorbeeld als iemand last heeft van angsten, depressie of andere psychische klachten. Tremonte biedt in dat geval counseling aan door GZ of klinisch psychologen en consultatie door een psychiater. Al onze medewerkers zijn BIG geregistreerd.

Groepsverband

Teamcoaching

Het functioneren van een team bepaalt het succes van de organisatie. Teamcoaching zorgt dat medewerkers beter samenwerken en dat er minder tijd en andere bronnen worden verspild. Daarnaast draagt het bij aan het werkgeluk van de medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid

Veel medewerkers in een re-integratietraject hebben vaak moeite een weg te vinden tussen enerzijds de belangen van de werkgever en anderzijds het adequaat aangeven van hun grenzen. Dit leidt niet zelden tot stagnatie en conflicten. Deze groepstraining helpt in een paar sessies de belangrijkste vaardigheden te ontwikkelen en de medewerker een betere gesprekspartner te laten zijn.

Leiderschapstraining

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. Uit onderzoek blijkt dat 1,3 miljoen Nederlandse werknemers in 2019 burn-outklachten hadden en dat de kosten in 2018 waren opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (TNO). Motivatie en werkplezier bleken te zijn afgenomen. Leidinggevenden hebben een sleutelrol in het terugdringen van verzuim en het creëren van een positief werkklimaat.

Vraag onze brochure aan

Naam*
E-mail*
Ton van der Teems - Senior Coach en Trainer bij Tremonte

Ton van der Teems (1960)

Ton van der Teems was voormalig commercieel directeur bij meerdere B2B-organisaties. Sinds 2002 trainer en coach. Voor groepen & individuen, management & medewerkers.
Naast training & (executive) coaching is Ton gespecialiseerd in stressmanagement & burnout. Werkt daarbij volgens de CSR-methodiek.

De stijl van Ton kenmerkt zich als empathisch en gedreven. Mede vanuit zijn resultaatgerichte, stressvolle & dynamische werkervaring weet hij de juiste balans te brengen in teams & bij individuen. Daarbij de focus gericht op een duurzame ontwikkeling voor organisatie & medewerker.

Voor Tremonte is hij als senior coach en trainer inzetbaar.

Emmy Palli - Officemanager en Coach bij Tremonte

Emmy Palli (1972)

Emmy is officemanager en coach in opleiding.
Door haar ervaring in de jeugdhulpverlening, het bedrijfsleven en meest recent het onderwijs is zij van allerlei markten thuis. Binnen het onderwijs was zij leerkracht, coördinator onderbouw en lid van het managementteam. Daarin hield zij zich bezig met het beleid, teamontwikkeling en de ouderraad.

Emmy is in haar office werk gestructureerd en efficiënt en draagt daarmee graag bij aan het grotere geheel. Denkt mee over en ondersteunt het beleid.
In haar werk met kinderen, jongeren en volwassenen, is zij geduldig, betrokken, altijd op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Haar focus ligt op de ontwikkeling en het groeien naar je potentieel. Haar kracht zit in de nuchterheid, positiviteit en haar gevoel voor humor.
Het glas is altijd halfvol.

Zij draagt met haar brede ervaring en kennis bij aan de verdere ontwikkeling van, en coaching bij, Tremonte.

Karel Ronday - Coach bij Tremonte

Karel Ronday (1960)

Karel Rondaij is reumatoloog en voormalig medisch directeur van een groot opleidingsziekenhuis. ‘Als de witte jas in de bestuurskamer’ heeft hij zich ingezet de organisatie rondom de professionele zorg te verbeteren.
Het tot stand brengen van functionele relaties met patiënten, collega’s en een breed scala aan medewerkers rekent hij tot zijn een van zijn kerncompetenties.

Als reumatoloog met bestuurlijke ervaring kent hij het belang van het benaderen van de patiënt maar ook een organisatie vanuit de volledige context. Veel lichamelijke zorgvragen maar ook organisatievraagstukken kunnen beter niet alleen symptomatisch aangepakt worden.

Vanuit zijn brede interesse in wat mensen drijft volgde hij opleidingen tot mediator en op chronische stress gerichte CSR-coach. Zijn opgedane kennis en ervaring wil hij graag mede inzetten bij Tremonte.

Hilde Jessurun - Coach en Trainer bij Tremonte

Hilde Jessurun (1962)

Hilde is sinds 2006 (gecertificeerd) coach en counselor. Zij staat voor coaching met aandacht, warmte, en de juiste mix van uitdagen (prikkelen) en empathie. Maar ook in het durven doorpakken! In kleine stappen vooruit; dat is maatwerk en vereist moed en doorzettingsvermogen van de coach en coachee. Haar drive zit in het samen werken aan balans, energie en persoonlijke effectiviteit. Niet alles is maakbaar, des te mooier is het om “eruit te halen wat er nog wel is”.

Haar stijl omschrijft ze als pragmatisch en concreet. Het ervaringsgericht werken is een essentieel onderdeel in haar werk. Naast haar opleiding in coaching/counseling en A&O psychologie is Hilde geschoold in ACT (acceptance & commitment therapie) en werkt met de CSR-methode bij stress en burn out. Haar motto is; er zijn meer wegen naar Rome, dus meerdere methodieken worden door elkaar gebruikt waar nodig.
Naast individuele coaching geeft zij trainingen in het houden van balans en opbouwen van veerkracht (psychologische flexibiliteit) Dit in kader van preventie/verkorten van verzuim.
Voor Tremonte is zij als zelfstandig coach en trainer inzetbaar.

Luc van Niftrik - Junior Consultant bij Tremonte

Luc van Niftrik (1997)

Heeft een passie voor het ontwikkelen van trainingen, het organiseren van evenementen en het verrijken van andermans leven. Na het gymnasium studeerde hij Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een master Training & Development. Inmiddels ontwikkelt hij zelf trainingen die organisaties verder brengen en medewerkers helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het meest geniet hij ervan nieuwe manieren te bedenken waarop mensen in organisaties floreren en plezier hebben in hun werk.

Hij is als junior consultant betrokken bij Tremonte. Persoonskenmerken zijn onder meer: analytisch, creatief, proactief en oplossingsgericht. Bovenal is Luc mensgericht.

Earnie Oudejans - Senior Consultant bij Tremonte

Earnie Oudejans (1968)

Sinds het afronden van haar studie bedrijfskunde in Groningen heeft zij bij verschillende organisaties gewerkt aan het verbeteren van de manier van werken, zowel in de rol van (interne) organisatieadviseur, als van (interim-) manager.

Zij voelt zich thuis in verschillende sectoren: van overheid tot de zorg, van innovatieve productontwikkeling tot goede doelen.

Organisaties fascineren haar: ‘wat is de bedoeling, zit men op één lijn, wie doet nu eigenlijk wat, hoe werken teams samen’.

Haar kracht zit in de analyse, waarbij zij complexe vraagstukken kan terugbrengen tot heldere adviezen. Door haar manier van vraagstelling, het betrekken van de organisatie en manier van presentatie, lukt het haar goed om mensen in het verbeterproces mee te nemen.

Kirstiaan bij de Vaate - Coach bij Tremonte

Kristiaan bij de Vaate (1979)

Heeft vanuit zijn ervaring als psycholoog en mindfulnesstrainer zijn eigen praktijk voor coaching en psychosociale therapie opgebouwd. Stress- en burn-outcoaching is één van zijn specialisaties.
Zijn kennis en vaardigheden op het gebied van individuele begeleiding en therapie is in constante ontwikkeling, zo heeft hij zich de integratieve aanpak binnen psychotherapie eigen gemaakt en zich verdiept in methoden uit de klassieke & moderne hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Zijn rustige en accepterende houding geeft mensen snel het vertrouwen om naar diepere lagen van een probleem te gaan waardoor er een snel en efficiënt proces mogelijk is.
Belangrijkste voor hem is om te zien hoe mensen hun eigen proces van verwerken en veranderen doormaken, zodat zij snel op eigen kracht weer verder kunnen.

Jolien Geursen - Coach bij Tremonte

Jolien Geursen (1951)

Het gedrag van mensen heeft haar altijd geboeid. Centraal in haar werk met mensen staat het (terug) vinden van de eigen autonomie en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Haar coaching en therapie is erop gericht dat mensen de regie over hun leven en werken kunnen (her)vinden. Dit is een proces wat zij samen met de cliënt aangaat.

Zij heeft een ruime ervaring als zelfstandig psychosociaal coach en therapeut en zij is gespecialiseerd in coaching bij stress en burn-out en het hervinden van veerkracht.
Naast diverse coachopleidingen heeft zij een gedegen opleiding gehad in de Transactionele Analyse (TA) in het werkveld psychotherapie.

Voordat zij haar eigen praktijk startte heeft zij gewerkt als HR adviseur en interimmanager in diverse organisaties. Gedurende 10 jaar heeft zij een eigen zeezeilschool gehad.

Zij wil bij Tremonte haar kennis en ervaring breed inzetten.

Esther van den Brink - Coach en Trainer bij Tremonte

Esther van den Brink (1977)

Heeft met ruim 20 jaar ervaring als leidinggevende in de financiële dienstverlening veel ervaring in het coachen en trainen van mensen. Persoonlijke groei en vitaliteit zijn belangrijke aandachtsgebieden in haar coaching en training. Door haar jarenlange ervaring met het coachen van teams binnen een corporate organisatie, weet zij als geen ander hoe belangrijk het is om een basis van vertrouwen en bevlogenheid te creëren, om zo organisatiedoelen te kunnen behalen.

Na het volgen van de opleiding Intuïtief Coachen en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) coacht zij mensen vanuit haar eigen coachpraktijk in het realiseren van meer psychologische flexibiliteit. Haar kracht is om zich te verbinden met mensen, van hieruit helpt zij mensen verder om te leven vanuit persoonlijke waarden.

Als zelfstandig coach en trainer werkt zij samen met Tremonte. Kenmerkend voor haar is haar energieke, doelgerichte en betrokken manier van werken.

Joke van Ijzeren - Senior Consultant en Coach bij Tremonte

Joke van IJzeren (1962)

Werkt al meer dan 20 jaar met veel plezier als organisatieadviseur, teamcoach en initiator van leiderschapsprogramma’s in het publieke domein. Dat doet ze bij zorginstellingen, gemeenten, veiligheidsregio’s, politie, brandweer en onderwijs. Ze werkt hier vooral aan persoonlijk leiderschap, gezonde teams en vitale organisaties op een interactieve manier.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een verbindende en veranderkundige aanpak. Waarbij hart (bezieling), hard (doelen en meetbare resultaten) en zacht (de weerbarstige onderstroom) bij elkaar worden gebracht in één werkwijze. Hierdoor gaan teams beter samenwerken aan de beoogde doelen; met energie, eigenaarschap en effect. En zo vergroten organisaties ook hun verandervermogen en zijn ze wendbaar en ‘wakker’ om elke volgende uitdaging in de toekomst aan te gaan.

Joke werkt op een praktische, respectvolle, recht-door-zee manier, waarbij zij aangaat wat nodig is om de gewenste beweging te realiseren.