Waarom

Tremonte wil dat organisaties plekken zijn waar werknemers graag werken, zich prettig voelen en bevlogen zijn waardoor de onderneming kan excelleren.

Wat

Tremonte biedt een compleet aanbod om bevlogenheid en werkgeluk te bevorderen & verzuim om mentale redenen te voorkomen en te reduceren.

Hoe

Tremonte werkt met ervaren en gekwalificeerde coaches en adviseurs & effectieve methoden. Altijd in co-creatie met de opdrachtgever, met een werkwijze die verbindt.

Kernwaarden van Tremonte

Betrokken

Optimistisch

Duurzaam

Wie werken er bij Tremonte?

Bij Tremonte zijn ongeveer 50 ervaren coaches/psychologen, 2 klinisch psychologen en 2 psychiaters aangesloten, verspreid door het hele land. Om de hoogste kwaliteit te bieden werkt Tremonte uitsluitend met CSR en of NOBCO gecertificeerd coaches, BIG geregistreerde psychologen, psychiaters en ervaren consultants.

Mark de Haan

Senior consultant

Jeroen van Aalst

Junior consultant

Earnie Oudejans

Senior consultant

Esther van den Brink

Coach & trainer

Joke van IJzeren

Senior consultant & coach

Laura Rath

Senior consultant

John Kreuze (1962)

Heeft ruim 30 jaar gewerkt als directeur en bestuurder van (inter) nationale zorgorganisaties en daarnaast als ondernemer. Hij heeft een achtergrond als socioloog en bedrijfskundige. Tevens werd hij opgeleid tot verpleegkundige.
Hij heeft zich in de voorbije jaren vooral beziggehouden met de implementatie van fusies, het opbouwen van nieuwe (zorg) bedrijven en de export van Nederlandse kennis op het gebied van bedrijfsvoering en zorginhoudelijke kennis op het gebied van psychiatrie en met name verslavingszorg. Belangrijke factor voor succes bij bedrijven bleek steevast de bevlogenheid van werknemers.
De ervaringen met verschillende culturen, tijdgeesten over organisatieconcepten en de huidige noodzaak naar meer werkgeluk, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid voor medewerkers hebben hem ertoe aangezet met twee partners het bedrijf Tremonte te starten.

Arianne Kooijmans (1970)

Heeft veel ervaring als psycholoog en coach, waarbij zij gespecialiseerd is in stress- en burn-outcoaching. Zij heeft daarnaast vele jaren gewerkt als lijn- en programmamanager, consultant en docent bij zorg- en onderwijsinstellingen en een adviesbureau. Tevens heeft zij als ondernemer vele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van strategie en implementatie van e-Health bij opdrachtgevers.
Vanuit haar ervaring kan zij zich goed inleven in de verschillende niveaus in organisaties: medewerker, team en bestuur/directie.
Zij is sterk in mensen en organisaties in hun kracht te zetten om zo samen met elkaar de gewenste resultaten te bereiken.
De mogelijkheid om haar kennis en ervaringen breed in te zetten en te delen bij Tremonte waren haar belangrijkste motieven om partner te worden.

Mark de Haan (1971)

Heeft meer dan 30 jaar werkervaring in binnen- en buitenland, waarvan de laatste 15 jaar in de gezondheidszorg. Hij is internationaal opgeleid in politieke wetenschappen aangevuld met een MBA van Nyenrode.

Op tactisch en strategisch niveau behaalde hij resultaten met het signaleren van kansen, het ontwikkelen van diensten en het bouwen van netwerken. Ook fungeerde hij als sparringpartner voor directies en raden van bestuur.

Doordat hij het gevecht aanging met zichzelf, is hij in staat anderen te helpen hun bezieling te herontdekken en werkplezier te bevorderen. Bedrijven bestendiger en veerkrachtiger te maken, door het verleggen van de focus op hun meest waardevolle asset – de mensen – is één van zijn drijfveren, samen te werken met Tremonte.

Jeroen van Aalst (2000)

Is opgegroeid in een ondernemend gezin waarbij er altijd aandacht was voor resultaten behalen in combinatie met warmte en aandacht voor de gezinsleden. Na het gymnasium ging hij bedrijfskunde studeren aan de Erasmus Universiteit. Inmiddels heeft zijn BSc gehaald en gaat hij verder met zijn Master. Gaandeweg ontwikkelde hij theoretische belangstelling voor het laten excelleren van organisaties door werkplezier en andere aspecten van duurzame inzetbaarheid toe te passen. Dit werd versterkt doordat hij als student werkzaamheden mocht verrichten bij Tremonte en zo in de praktijk kon zien wat de effecten zijn van hetgeen hij leerde.

Als junior consultant is hij betrokken bij projecten van Tremonte. Zijn persoonskernmerken zijn: analytisch, scherpzinnig, betrokken, leergierig en humoristisch.

Earnie Oudejans (1968)

Sinds het afronden van haar studie bedrijfskunde in Groningen heeft zij bij verschillende organisaties gewerkt aan het verbeteren van de manier van werken, zowel in de rol van (interne) organisatieadviseur, als van (interim-) manager.

Zij voelt zich thuis in verschillende sectoren: van overheid tot de zorg, van innovatieve productontwikkeling tot goede doelen.

Organisaties fascineren haar: ‘wat is de bedoeling, zit men op één lijn, wie doet nu eigenlijk wat, hoe werken teams samen’.

Haar kracht zit in de analyse, waarbij zij complexe vraagstukken kan terugbrengen tot heldere adviezen. Door haar manier van vraagstelling, het betrekken van de organisatie en manier van presentatie, lukt het haar goed om mensen in het verbeterproces mee te nemen.

Esther van den Brink (1977)

Heeft met ruim 20 jaar ervaring als leidinggevende in de financiële dienstverlening veel ervaring in het coachen en trainen van mensen. Persoonlijke groei en vitaliteit zijn belangrijke aandachtsgebieden in haar coaching en training. Door haar jarenlange ervaring met het coachen van teams binnen een corporate organisatie, weet zij als geen ander hoe belangrijk het is om een basis van vertrouwen en bevlogenheid te creëren, om zo organisatiedoelen te kunnen behalen.

Na het volgen van de opleiding Intuïtief Coachen en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) coacht zij mensen vanuit haar eigen coachpraktijk in het realiseren van meer psychologische flexibiliteit. Haar kracht is om zich te verbinden met mensen, van hieruit helpt zij mensen verder om te leven vanuit persoonlijke waarden.

Als zelfstandig coach en trainer werkt zij samen met Tremonte. Kenmerkend voor haar is haar energieke, doelgerichte en betrokken manier van werken.

Joke van IJzeren (1962)

Werkt al meer dan 20 jaar met veel plezier als organisatieadviseur, teamcoach en initiator van leiderschapsprogramma’s in het publieke domein. Bij zorginstellingen, gemeenten, veiligheidsregio’s, politie, brandweer en onderwijs. Samen werken aan persoonlijk leiderschap, gezonde teams en vitale organisaties.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een verbindende en veranderkundige aanpak. Waarbij hart (bezieling), hard (doelen en meetbare resultaten) en zacht (de weerbarstige onderstroom) bij elkaar worden gebracht in één werkwijze. Waardoor teams beter gaan samenwerken aan de beoogde doelen; met energie, eigenaarschap en effect. Zo vergroten organisaties tevens hun verandervermogen en zijn ze wendbaar & wakker om elke volgende uitdaging in de toekomst aan te gaan.

Joke werkt op een praktische, respectvolle, recht-door-zee manier, waarbij zij aangaat wat nodig is om de gewenste beweging te realiseren.

Jolien Geursen (1951)

Het gedrag van mensen heeft haar altijd geboeid. Centraal in haar werk met mensen staat het (terug) vinden van de eigen autonomie en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Haar coaching en therapie is erop gericht dat mensen de regie over hun leven en werken kunnen (her)vinden. Dit is een proces wat zij samen met de cliënt aangaat.

Zij heeft een ruime ervaring als zelfstandig psychosociaal coach en therapeut en zij is gespecialiseerd in coaching bij stress en burn-out en het hervinden van veerkracht.
Naast diverse coachopleidingen heeft zij een gedegen opleiding gehad in de Transactionele Analyse (TA) in het werkveld psychotherapie.

Voordat zij haar eigen praktijk startte heeft zij gewerkt als HR adviseur en interimmanager in diverse organisaties. Gedurende 10 jaar heeft zij een eigen zeezeilschool gehad.

Zij wil bij Tremonte haar kennis en ervaring breed inzetten.

Kristiaan bij de Vaate (1979)

Heeft vanuit zijn ervaring als psycholoog en mindfulnesstrainer zijn eigen praktijk voor coaching en psychosociale therapie opgebouwd. Stress- en burn-outcoaching is één van zijn specialisaties.
Zijn kennis en vaardigheden op het gebied van individuele begeleiding en therapie is in constante ontwikkeling, zo heeft hij zich de integratieve aanpak binnen psychotherapie eigen gemaakt en zich verdiept in methoden uit de klassieke & moderne hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Zijn rustige en accepterende houding geeft mensen snel het vertrouwen om naar diepere lagen van een probleem te gaan waardoor er een snel en efficiënt proces mogelijk is.
Belangrijkste voor hem is om te zien hoe mensen hun eigen proces van verwerken en veranderen doormaken, zodat zij snel op eigen kracht weer verder kunnen.

Laura Rath (1963)

Heeft meer dan 30 jaar (internationale) managementervaring. Haar veld van expertise is organisatieontwikkeling, persoonlijke coaching, HR-strategie en HR-beleid.
Na vele jaren in de corporate wereld als eindverantwoordelijke HR-leader heeft zij haar horizon verbreed naar de non-profit sector (zoals onderwijs, cultuur en NGO), en heeft zich vooral beziggehouden met reorganisaties, verandertrajecten en cultuurvraagstukken.
Ongeacht de sector, het succes van een organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. Laura is in staat samen met bestuur en management een bijdrage te leveren aan dit succes.
Laura staat bekend als initiatiefrijk, sensitief en resultaatgericht. Het glas is half vol, denken in mogelijkheden is haar motto. Persoonlijk hecht zij veel waarde aan integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid; eigenschappen die zij terugvindt bij de partners van Tremonte dat en maakt dat Laura zich wil verbinden aan Tremonte.

Vraag onze brochure aan

Naam*
E-mail*