Het is tijd voor Tremonte...
  • Dring verzuim terug van werknemers
  • Creëer duurzame inzetbaarheid en werkgeluk in uw organisatie
  • Presteer vervolgens beter op alle bedrijfsresultaten!

Verzuim terugdringen en werkgeluk bevorderen met TREMONTE

Tremonte biedt werknemers, teams en organisaties oplossingen die leiden tot duurzaam betere bedrijfsresultaten met interventies die verzuim terug kunnen dringen, de mentale weerbaarheid vergroten en die impact hebben op een positievere werkbeleving.

Wij doen dit door met een meting eerst te kijken naar risico’s en kansen voor werknemers, teams en de organisatie.

Interventies

Na de meting kunnen preventieve dan wel curatieve interventies ingezet worden als coaching en counseling voor medewerkers met stress- en burn-outklachten en andere psychische problemen óf ontwikkelvraagstukken. ‘Curatie’ wil zeggen herstellen van klachten en ‘preventie’ voorkomen van uitval.
Daarnaast biedt Tremonte interventies aan waarbij de focus wordt gelegd op amplitie. Amplitie richt zich op het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van alle medewerkers, dus niet op maar een deel van de werknemers zoals vaak gebeurt.
Het einddoel is het werkklimaat te verbeteren door de bevlogenheid van medewerkers te bevorderen, waardoor werknemers productiever worden en het bedrijf beter gaat presteren.

Experts in verzuimreductie en
bevordering van werkgeluk

Inzicht

Team- of organisatieontwikkeling start bij inzicht. Tremonte gebruikt gevalideerde instrumenten om te meten hoe medewerkers en een organisaties ervoor staan qua energie, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens biedt Tremonte de mogelijkheid om met een interview per medewerker op een meer kwalitatieve wijze data te verzamelen over de medewerker en de organisatie.

Amplitie & Preventie

De sterke punten van de organisatie op het gebied van positieve werkbeleving, zoals bevlogenheid, worden zo mogelijk nog verder bekrachtigd (amplitief werken). Bij risico’s worden preventieve maatregelen voorgesteld, afhankelijk van de uitkomst uit de metingen. Bijvoorbeeld door coaching en training van medewerkers en leidinggevenden. Ook bieden wij ondersteuning met betrekking tot beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Coaching & Counseling

Bij uitval vanwege verzuim of dreigend verzuim vanwege stressklachten, burn-out of andere mentale problemen kan een individueel coaching traject of een counseling traject worden aangeboden. Dit gebeurt door onze gecertificeerde CSR-coaches als het om stress- en burnoutklachten gaat. Counseling wordt aangeboden bij medewerkers die (forsere) mentale klachten ervaren. Ook is dan vaak sprake van een grotere kwetsbaarheid en lijdensdruk.

Waarom Tremonte?

Bevlogenheid en productiviteit

Tremonte wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van organisaties waarbij werkgeluk en bevlogenheid van werknemers in belangrijke mate gaat zorgen voor het laten excelleren van de onderneming.

Eén deskundig en integraal aanbod

De jarenlange ervaring van onze partners en medewerkers en het bijeenbrengen van alle kennis en kunde heeft ertoe geleid dat wij ons hebben gespecialiseerd in één compleet aanbod om bevlogenheid en werkgeluk te bevorderen, verzuim om mentale redenen te voorkomen en te reduceren en bedrijven duurzaam beter te laten presteren.

Van meten naar weten via interventies naar borging

Wij werken van inzicht, via gerichte interventies naar een duurzame borging. Dus we onderzoeken eerst wat de situatie is en versterken wat goed is. We handelen preventief daar waar het kan en pakken meteen aan door het zo nodig inzetten van gecertificeerde coaches en bedrijfspsychologen. Dit alles zonder wachtlijsten.