Het is tijd voor Tremonte...
  • Dring verzuim terug van werknemers
  • Creëer duurzame inzetbaarheid en werkgeluk in uw organisatie
  • Presteer vervolgens beter op alle bedrijfsresultaten!

Verzuim terugdringen en werkgeluk bevorderen met hulp van Tremonte

Tremonte biedt werknemers, teams en organisaties oplossingen die verzuim terugdringen, mentale weerbaarheid bevorderen, die een impact hebben op een positieve werkbeleving en daarmee op duurzaam betere bedrijfsresultaten.

Wij doen dit door eerst te meten waar risico’s en kansen liggen bij werknemer, teams en de organisatie. Daarna kunnen er curatieve interventies volgen zoals coaching en counseling voor medewerkers met stress- en burn-outklachten en eventuele andere psychische problemen of ontwikkelvraagstukken.

Vervolgens zullen wij voorstellen om te gaan focussen op amplitie. Amplitie richt zich op het versterken en verbeteren van het psychisch welbevinden van medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het bevorderen van bevlogenheid. Bedrijven richten zich te vaak juist op de medewerkers die het minst bevlogen zijn. Hierbij zijn curatie en preventie populaire manieren. Curatie is gericht op het herstellen van problemen en preventie is gericht op het voorkomen van problemen.

Het eindresultaat moet een werkklimaat zijn waarin medewerkers zich bevlogen voelen, daardoor productiever zijn en het bedrijf vervolgens beter presteert.

Kenmerkend voor Tremonte is betrokkenheid, optimisme en duurzaamheid.

Experts in verzuimreductie en
bevordering van werkgeluk

Inzicht

Team- of organisatieontwikkeling start bij inzicht. Tremonte gebruikt gevalideerde instrumenten om te meten hoe medewerkers en een organisaties ervoor staan qua energie, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens biedt Tremonte de mogelijkheid om met een interview per medewerker op een meer kwalitatieve wijze data te verzamelen over de medewerker en de organisatie.

Amplitie & Preventie

De sterke punten van de organisatie op het gebied van positieve werkbeleving, zoals bevlogenheid, worden zo mogelijk nog verder bekrachtigd (amplitief werken). Bij risico’s worden preventieve maatregelen voorgesteld, afhankelijk van de uitkomst uit de metingen. Bijvoorbeeld door coaching en training van medewerkers en leidinggevenden. Ook bieden wij ondersteuning met betrekking tot beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Coaching & Counseling

Bij uitval vanwege verzuim of dreigend verzuim vanwege stressklachten, burn-out of andere mentale problemen kan een individueel coaching traject of een counseling traject worden aangeboden. Dit gebeurt door onze gecertificeerde CSR-coaches als het om stress- en burnoutklachten gaat. Counseling wordt aangeboden bij medewerkers die (forsere) mentale klachten ervaren. Ook is dan vaak sprake van een grotere kwetsbaarheid en lijdensdruk.

Waarom Tremonte?

Bevlogenheid en productiviteit

Tremonte wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van organisaties waarbij werkgeluk en bevlogenheid van werknemers in belangrijke mate gaat zorgen voor het laten excelleren van de onderneming.

Eén deskundig en integraal aanbod

De jarenlange ervaring van onze partners en medewerkers en het bijeenbrengen van alle kennis en kunde heeft ertoe geleid dat wij ons hebben gespecialiseerd in één compleet aanbod om bevlogenheid en werkgeluk te bevorderen, verzuim om mentale redenen te voorkomen en te reduceren en bedrijven duurzaam beter te laten presteren.

Van meten naar weten via interventies naar borging

Wij werken van inzicht, via gerichte interventies naar een duurzame borging. Dus we onderzoeken eerst wat de situatie is en versterken wat goed is. We handelen preventief daar waar het kan en pakken meteen aan door het zo nodig inzetten van gecertificeerde coaches en bedrijfspsychologen. Dit alles zonder wachtlijsten.