Het is tijd voor Tremonte …
  • Bevorder het mentaal welbevinden

  • Creëer betrokkenheid en werkplezier in je organisatie 

  • Presteer vervolgens beter op alle bedrijfsresultaten!

Winst door veerkracht,
groei en werkplezier

‘Happy people better business’

Talloze onderzoeken wijzen uit dat werknemers die zich ‘happy’, betrokken en bevlogen voelen, zich meer inzetten voor hun werk, de klant en hun collega’s. Hun productiviteit ligt hoger en hun verloop en ziekteverzuim is lager.
Om dit te bereiken biedt Tremonte werknemers, teams en organisaties interventies die het mentale welbevinden vergroten, vitaliteit bevorderen, autonomie verbeteren, persoonlijke groei stimuleren en impact hebben op een positievere werkbeleving.

Onze diensten

Analyse & Inzicht

Ontwikkelingsvraagstukken starten met samen in kaart brengen van de situatie. Waar liggen de risico’s en kansen? Hoe kunnen we het potentieel in je organisatie ontdekken en beter benutten? Samen met de relevante HR-informatie die al voorhanden is, gebruikt Tremonte gevalideerde instrumenten om te meten hoe medewerkers en organisaties ervoor staan qua mentale energie, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Het doel van deze gezamenlijke exercitie is om inzicht te verwerven in het vraagstuk, om zo te kunnen bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te kunnen komen.

Interventies & Oplossingen

Om welke vraag of uitdaging het ook gaat, Tremonte biedt een scala aan mogelijke interventies, op individueel, team- en organisatieniveau. Denk daarbij aan coaching & training bij (dreigende) uitval vanwege stressklachten, burn-out of andere mentale problemen en bij ontwikkelingsvraagstukken. Maar bijvoorbeeld ook voor visie- & strategieontwikkeling en (cultuur)verandering hebben wij oplossingen op maat. Zoals het verbeteren van de ‘employee experience’ en leiderschapstrainingen om het werkklimaat te verbeteren.

Impact & Duurzaamheid

De interventies van Tremonte hebben één doel: impact hebben, om daadwerkelijk effect te sorteren op het beoogde resultaat. Met daarbij altijd oog voor het grotere geheel en de langere termijn. Want écht impact heb je pas als resultaten duurzaam zijn. Zeker in deze tijden van personeelstekorten is een werkklimaat creëren waarin medewerkers ook op de langere termijn graag willen blijven werken van groot belang. Investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel is dan ook geen overbodige luxe.

Waarom Tremonte?

  • Voor toekomstbestendig werkgeverschap

  • Voor mentaal fitte werknemers

  • Door adviseurs en coaches die hun vak verstaan