Het is tijd voor Tremonte …
  • Bevorder het mentaal welbevinden

  • Creëer betrokkenheid en werkplezier in je organisatie 

  • Presteer vervolgens beter op alle bedrijfsresultaten!

Winst door veerkracht,
groei en werkplezier

‘Happy people better business’

Talloze onderzoeken wijzen uit dat werknemers die zich ‘happy’, betrokken en bevlogen voelen, zich meer inzetten voor hun werk, de klant en hun collega’s. Hun productiviteit ligt hoger en hun verloop en ziekteverzuim is lager.
Om dit te bereiken biedt Tremonte werknemers, teams en organisaties interventies die het mentale welbevinden vergroten, vitaliteit bevorderen, autonomie verbeteren, persoonlijke groei stimuleren en impact hebben op een positievere werkbeleving.

Onze diensten

Analyse & Inzicht

Ontwikkelingsvraagstukken starten met samen in kaart brengen van de situatie. Waar liggen de risico’s en kansen? Hoe kunnen we het potentieel in je organisatie ontdekken en beter benutten? Samen met de relevante HR-informatie die al voorhanden is, gebruikt Tremonte gevalideerde instrumenten om te meten hoe medewerkers en organisaties ervoor staan qua mentale energie, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid. Het doel van deze gezamenlijke exercitie is om inzicht te verwerven in het vraagstuk, om zo te kunnen bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te kunnen komen.

Interventies & Oplossingen

Om welke vraag of uitdaging het ook gaat, Tremonte biedt een scala aan mogelijke interventies, op individueel, team- en organisatieniveau. Denk daarbij aan coaching & training bij (dreigende) uitval vanwege stressklachten, burn-out of andere mentale problemen en bij ontwikkelingsvraagstukken. Maar bijvoorbeeld ook voor visie- & strategieontwikkeling en (cultuur)verandering hebben wij oplossingen op maat. Zoals het verbeteren van de ‘employee experience’ en leiderschapstrainingen om het werkklimaat te verbeteren.

Impact & Duurzaamheid

De interventies van Tremonte hebben één doel: impact hebben, om daadwerkelijk effect te sorteren op het beoogde resultaat. Met daarbij altijd oog voor het grotere geheel en de langere termijn. Want écht impact heb je pas als resultaten duurzaam zijn. Zeker in deze tijden van personeelstekorten is een werkklimaat creëren waarin medewerkers ook op de langere termijn graag willen blijven werken van groot belang. Investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel is dan ook geen overbodige luxe.

Waarom Tremonte?

  • Voor toekomstbestendig werkgeverschap

  • Voor mentaal fitte werknemers

  • Door adviseurs en coaches die hun vak verstaan

Vraag onze brochure aan

Naam*
E-mail*

Earnie Oudejans (1968)

Sinds het afronden van haar studie bedrijfskunde in Groningen heeft zij bij verschillende organisaties gewerkt aan het verbeteren van de manier van werken, zowel in de rol van (interne) organisatieadviseur, als van (interim-) manager.

Zij voelt zich thuis in verschillende sectoren: van overheid tot de zorg, van innovatieve productontwikkeling tot goede doelen.

Organisaties fascineren haar: ‘wat is de bedoeling, zit men op één lijn, wie doet nu eigenlijk wat, hoe werken teams samen’.

Haar kracht zit in de analyse, waarbij zij complexe vraagstukken kan terugbrengen tot heldere adviezen. Door haar manier van vraagstelling, het betrekken van de organisatie en manier van presentatie, lukt het haar goed om mensen in het verbeterproces mee te nemen.

Kristiaan bij de Vaate (1979)

Heeft vanuit zijn ervaring als psycholoog en mindfulnesstrainer zijn eigen praktijk voor coaching en psychosociale therapie opgebouwd. Stress- en burn-outcoaching is één van zijn specialisaties.
Zijn kennis en vaardigheden op het gebied van individuele begeleiding en therapie is in constante ontwikkeling, zo heeft hij zich de integratieve aanpak binnen psychotherapie eigen gemaakt en zich verdiept in methoden uit de klassieke & moderne hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Zijn rustige en accepterende houding geeft mensen snel het vertrouwen om naar diepere lagen van een probleem te gaan waardoor er een snel en efficiënt proces mogelijk is.
Belangrijkste voor hem is om te zien hoe mensen hun eigen proces van verwerken en veranderen doormaken, zodat zij snel op eigen kracht weer verder kunnen.

Jolien Geursen (1951)

Het gedrag van mensen heeft haar altijd geboeid. Centraal in haar werk met mensen staat het (terug) vinden van de eigen autonomie en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Haar coaching en therapie is erop gericht dat mensen de regie over hun leven en werken kunnen (her)vinden. Dit is een proces wat zij samen met de cliënt aangaat.

Zij heeft een ruime ervaring als zelfstandig psychosociaal coach en therapeut en zij is gespecialiseerd in coaching bij stress en burn-out en het hervinden van veerkracht.
Naast diverse coachopleidingen heeft zij een gedegen opleiding gehad in de Transactionele Analyse (TA) in het werkveld psychotherapie.

Voordat zij haar eigen praktijk startte heeft zij gewerkt als HR adviseur en interimmanager in diverse organisaties. Gedurende 10 jaar heeft zij een eigen zeezeilschool gehad.

Zij wil bij Tremonte haar kennis en ervaring breed inzetten.

Esther van den Brink (1977)

Heeft met ruim 20 jaar ervaring als leidinggevende in de financiële dienstverlening veel ervaring in het coachen en trainen van mensen. Persoonlijke groei en vitaliteit zijn belangrijke aandachtsgebieden in haar coaching en training. Door haar jarenlange ervaring met het coachen van teams binnen een corporate organisatie, weet zij als geen ander hoe belangrijk het is om een basis van vertrouwen en bevlogenheid te creëren, om zo organisatiedoelen te kunnen behalen.

Na het volgen van de opleiding Intuïtief Coachen en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) coacht zij mensen vanuit haar eigen coachpraktijk in het realiseren van meer psychologische flexibiliteit. Haar kracht is om zich te verbinden met mensen, van hieruit helpt zij mensen verder om te leven vanuit persoonlijke waarden.

Als zelfstandig coach en trainer werkt zij samen met Tremonte. Kenmerkend voor haar is haar energieke, doelgerichte en betrokken manier van werken.

Joke van IJzeren (1962)

Werkt al meer dan 20 jaar met veel plezier als organisatieadviseur, teamcoach en initiator van leiderschapsprogramma’s in het publieke domein. Bij zorginstellingen, gemeenten, veiligheidsregio’s, politie, brandweer en onderwijs. Samen werken aan persoonlijk leiderschap, gezonde teams en vitale organisaties.

Haar werkwijze kenmerkt zich door een verbindende en veranderkundige aanpak. Waarbij hart (bezieling), hard (doelen en meetbare resultaten) en zacht (de weerbarstige onderstroom) bij elkaar worden gebracht in één werkwijze. Waardoor teams beter gaan samenwerken aan de beoogde doelen; met energie, eigenaarschap en effect. Zo vergroten organisaties tevens hun verandervermogen en zijn ze wendbaar & wakker om elke volgende uitdaging in de toekomst aan te gaan.

Joke werkt op een praktische, respectvolle, recht-door-zee manier, waarbij zij aangaat wat nodig is om de gewenste beweging te realiseren.

Laura Rath (1963)

Heeft meer dan 30 jaar (internationale) managementervaring. Haar veld van expertise is organisatieontwikkeling, persoonlijke coaching, HR-strategie en HR-beleid.
Na vele jaren in de corporate wereld als eindverantwoordelijke HR-leader heeft zij haar horizon verbreed naar de non-profit sector (zoals onderwijs, cultuur en NGO), en heeft zich vooral beziggehouden met reorganisaties, verandertrajecten en cultuurvraagstukken.
Ongeacht de sector, het succes van een organisatie is afhankelijk van de mensen die er werken. Laura is in staat samen met bestuur en management een bijdrage te leveren aan dit succes.
Laura staat bekend als initiatiefrijk, sensitief en resultaatgericht. Het glas is half vol, denken in mogelijkheden is haar motto. Persoonlijk hecht zij veel waarde aan integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid; eigenschappen die zij terugvindt bij de partners van Tremonte dat en maakt dat Laura zich wil verbinden aan Tremonte.