Teamcoaching

Organisaties ontwikkelen zich als teams zich ontwikkelen

In een goed functionerend team worden de organisatiedoelen omgezet in concrete acties. Als teams goed draaien, draait een organisatie dus goed. Tremonte biedt daarom een teamcoaching aan waarbij duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema is:
 • De praktijk wijst bijvoorbeeld geregeld uit dat teamleden niet het gevoel hebben deel uit te maken van een groter geheel, het merendeel van de collega’s is vooral bezig met hun eigen werk en resultaten.
 • Of soms sluiten persoonlijke belangen, normen en waarden niet vanzelfsprekend of optimaal op het team aan. Het benutten en versterken van elkaars kwaliteiten wordt hierdoor achterwege gelaten.
 • Ook komt het regelmatig voor dat er sprake is van zelfs een gespannen sfeer en weinig onderling respect binnen een team.
Deze patronen zijn in de dagelijkse gang van zaken niet altijd zichtbaar of bespreekbaar. Binnen een traject teamcoaching worden dergelijke zaken bespreekbaar gemaakt en afspraken vastgelegd. Sterke teams zijn niet vanzelfsprekend, maar kunnen wél gebouwd worden. Een organisatie heeft teams nodig om de beste prestaties te leveren. Men leert zich in deze coaching realiseren wat de Ubuntu stam uit Zuid-Afrika bedoelt met:
“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

Praktische informatie bij teamcoaching

Aanpak

Tijdens een traject “Teamcoaching” zorgt de Tremonte coach dat zaken die onbesproken zijn bespreekbaar worden gemaakt, dat de communicatie binnen het team helder en transparant verloopt, maar ook dat de verwachtingen duidelijk worden afgestemd.
Bouwen aan een sterk team is altijd maatwerk. Elk team is uniek.
Onze Tremonte teamcoaches hebben veel ervaring en kennis van zaken om te zorgen voor een passend traject.

Onderdelen van het coaching traject:

 • Vrijblijvend matchingsgesprek (gratis)
  In dit gesprek wordt bekeken welke coach goed aansluit bij het vraagstuk en de wensen van het team. Immers, de klik tussen het team en de coach is van groot belang om het hoogst mogelijke resultaat uit de coaching sessies te halen.
 • Intakegesprek
  Op basis van de intake stellen wij de leerdoelen van het team en het benodigde aantal coaching sessies vast. Meestal is dat tussen de drie à vijf coaching sessies.
 • Sessies
  Aan de slag met de in de intake geformuleerde leerdoelen, daarbij aansluitend op de wensen van het team. Tussen de coachingsessies brengen de teamleden de opgedane kennis en inzichten verder in de praktijk. Bij de daaropvolgende sessie worden ervaringen en resultaten teruggekoppeld.
 • e-Health
  Het is mogelijk de teamleden te ondersteunen met een online training platform waarin meer dan 40 modules (link naar overzicht van de online interventies) staan met alle relevantie informatie rondom dat onderwerp – in de vorm van filmpjes, animaties, achtergrondinformatie en praktische tips. Daarnaast maken korte opdrachten en vragenlijsten die helpen met bewustwording onderdeel uit van de online-cursussen.

Investering

 • Intake: 1 sessie (incl. voorbereiding) van 1,5 uur
 • Sessies: 3 tot 5 sessies van 1,5 uur. Aangezien we altijd voor maatwerk gaan, kan het aantal sessies afwijken. Juist om te kunnen voldoen aan de wensen van het team.
 • Kosten: €350,- per sessie (incl. voorbereiding).
 • Online-training omgeving: €200,- per medewerker (incl. online begeleiding)

Op locatie of liever online?

in samenspraak bekijkt Tremonte waar wij de team coaching sessies laten plaatsvinden.