Analyse & Inzicht

Van organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat zij snel, flexibel en innovatief reageren op hun omgeving en goed personeel weten te behouden. Organisatieontwikkeling start altijd met het verkrijgen van inzicht, door eerst een gedegen analyse te maken van wat er speelt.

Voor ons onderzoek betrekken wij gegevens uit:

  • Bestaande HR-kengetallen
  • Diepte-interviews, ook om een spade dieper te kunnen gaan.
  • Resultaten uit gevalideerde meetinstrumenten als:
Energiekompas

Vragenlijst mentaal bevinden

  • Hiermee meten we de werkbeleving op individueel, team- en organisatieniveau.
  • Inzicht in (mentale) energieniveau en oorzaak, zoals risico's op uitval door stress of burn-out

DISC2- en dialoogmodel

Duurzame Inzetbaarheid Scorecard

  • Strategisch analysemodel om het beleid duurzame inzetbaarheid handen en voeten te kunnen geven.
  • Dit instrument kan goed in samenhang worden ingezet met de KOBA-DI tool.

KOBA-DI tool

Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid

  • Inzichten in het rendement op uw investeringen in duurzame inzetbaarheid.
  • Geeft goede indruk aan welke 'knoppen' te draaien om verspilling in de organisatie te voorkomen (oftewel te 'besparen') en de productiviteit te optimaliseren.