Inzicht

Tremonte vindt het belangrijk om vanuit diverse invalshoeken goed te onderzoeken wat oorzaken en gevolgen zijn bij geconstateerde organisatieproblemen als verzuim, verloop of lage productiviteit.

De meest gebruikte instrumenten hierbij zijn:

Het Energiekompas, dat bestaat uit een vragenlijst waarmee werkbeleving op individueel, team- en organisatieniveau wordt gemeten. Daaruit is de verhouding af te lezen tussen de energie die het werk kost en dat wat het werk oplevert. Risico’s op uitval door stress of burn-out worden daarmee helder in kaart gebracht.

Een Periodiek Medewerkers Tevredenheid (PMO) waarbij de gehele range van ARBO- eisen wordt gemeten en gerapporteerd.

De KOBA-DI tool, waarmee de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid worden gemeten. Deze tool biedt ook de mogelijkheid om aan ‘knoppen’ te draaien om verspilling in de organisatie te voorkomen en productiviteit te optimaliseren.

Tremonte biedt de medewerkers die deelgenomen hebben aan het energiekompas, en dus een individueel rapport hebben ontvangen, een gesprek aan, juist ook om de impact op duurzaam succes te vergroten. Het gesprek biedt ruimte voor toelichting op het rapport en aan eventuele inventarisatie van benodigde ondersteuning.

De data uit de onderzoeken en de gesprekken worden geanonimiseerd in een rapportage op afdeling- en organisatieniveau en aan de opdrachtgever verstrekt. Dit rapport bevat concrete aanbevelingen en een voorstel van aanpak.

Het inzicht dat u krijgt in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, de mogelijke risico’s die u loopt door (dreigend) verzuim en productiviteitsverlies is belangrijk en van evidente waarde.

Tremonte maakt met u een kostenbegroting voor de metingen en de daarbij horende rapportages. Van invloed daarop zijn de omvang van de organisatie, het communicatieplan, het aantal medewerkers, het aantal afdelingen, de gewenste metingen en de wijze van bespreking met de medewerkers.

Vaak wordt als onderdeel van het communicatieplan voor de medewerkers een webinar gegeven door Tremonte waarin uitleg plaatsvindt over het waarom van dit onderzoek, wat er in (inter)nationale studies bekend is over bijvoorbeeld stress- en burn out klachten en wat er met de uitkomsten gaat gebeuren.

Op maat

Vanzelfsprekend biedt Tremonte alles op maat aan. Dat geldt ook voor het inzetten van de KOBA-Di tool (Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheid), waarmee we een kostenoverzicht kunnen maken. Met deze tool, die ontwikkeld is door TNO en die wij in licentie gebruiken, geven we een kwantitatief overzicht van de ‘verspilling’ aan kosten ten aanzien van de productiviteit van uw organisatie. De uitkomst van de tool is een spreadsheet waarbij aan ‘de knoppen’ kan worden gedraaid om verspilling van euro’s tegen te gaan.