Wetenschappelijke basis CSR methode

Wat een geweldig nieuws dat nu ook Arno van Dam, bijzonder hoogleraar Tilburg University, in zijn wetenschappelijke artikel ‘A clinical perspective on burnout: diagnosis, classification and treatment of clinical burnout’ (juli 2021), onderschrijft dat biologische processen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een burn-out. Eindelijk wetenschappelijke onderbouwing voor de CSR-methode. Om die reden is het dan ook zaak eerst te zorgen voor fysiek herstel en dan pas mentaal herstel! Anders heeft de begeleiding van mensen met burn-outklachten weinig zin. Dat wijst ook onze praktijkervaring bij Tremonte uit, vandaar dat wij bij mensen met stressklachten altijd deze zeer effectieve methode inzetten!

Lees hier het artikel van Arno van Dam: ‘A Clinical perspective on burnout’
Drs. Arianne Kooijmans, partner bij Tremonte BV
September 2021