Coaching & counseling

Coaching

Tremonte is gespecialiseerd in verhogen van de effectiviteit én werkplezier van medewerkers, managers, teams en directies.
  • Impact vindt plaats op de volgende gebieden:
  • Terugdringen van (mentaal) ziekteverzuim, overspannenheid, burn-out en depressie.
  • Vergroten van duurzame inzetbaarheid
  • Verhogen van de algehele productiviteit
  • Vergroten van bevlogenheid en werkgeluk; immers ‘happy people, better business’
  • Verbeteren van het leiderschap (met name coachend leiderschap);
  • Verbeteren van de samenwerking binnen afdelingen of het directieteam;
Een Tremonte coach is altijd een expert binnen zijn of haar vakgebied. Onze coaches zijn allen zeer ervaren in gesprekstechnieken en in staat het volledige potentieel uit mensen en organisaties te halen. Verder werkt Tremonte alleen met gekwalificeerde coaches, (bedrijfs)psychologen, dan wel met ervaren ondernemers/ bestuurders. Tremonte biedt de volgende coaching vormen aan:

Individueel

Executive coaching

De complexiteit en druk in organisaties neemt steeds meer toe. Het is geen sinecure in deze tijd voor bestuurders duurzaam in balans te blijven. Voor (top)managers, directeuren en bestuurders bieden wij executive coaching, waarbij de focus ligt op het versterken van het persoonlijk en professioneel leiderschap.

Counseling

Soms is coaching niet voldoende en moet er intensiever hulp worden geboden, bijvoorbeeld als iemand last heeft van angsten, depressie of andere psychische klachten. Tremonte biedt in dat geval counseling aan door GZ of klinisch psychologen en consultatie door een psychiater. Al onze medewerkers zijn BIG geregistreerd.

Stress- & burn-outcoaching

Langdurige overbelasting put uit en ontregelt het stress- en immuunsysteem. Om die reden gebruikt Tremonte bij stresscoaching de CSR-methode, die zich eerst richt op fysiek herstel, dan pas mentaal. Deze methode is bewezen effectief en wetenschappelijk onderbouwd. Daarbij werken wij alleen met erkende CSR-coaches om de kwaliteit te waarborgen.

Persoonlijke ontwikkeling

Deze vorm van coaching is erop gericht een (young) professional dan wel (senior) manager in staat te stellen diens kwaliteiten verder uit te bouwen en daarmee (nog) effectiever gedrag te leren vertonen. Het maakt dus dat een medewerker/ leidinggevende nog beter gaat presteren en zich beter in zijn of haar vel voelt. Hierin investeren levert aantoonbaar rendement voor de organisatie.

Business coaching

Om de gewenste resultaten te kunnen behalen op gebied van duurzame inzetbaarheid ondersteunen wij bestuurders/ directeuren en ondernemers bij het formuleren van hun visie en inspirerende missie en daarbij benodigde strategie en planning.

Executive coaching

De complexiteit en druk in organisaties neemt steeds meer toe. Het is geen sinecure in deze tijd voor bestuurders duurzaam in balans te blijven. Voor (top)managers, directeuren en bestuurders bieden wij executive coaching, waarbij de focus ligt op het versterken van het persoonlijk en professioneel leiderschap.

Counseling

Soms is coaching niet voldoende en moet er intensiever hulp worden geboden, bijvoorbeeld als iemand last heeft van angsten, depressie of andere psychische klachten. Tremonte biedt in dat geval counseling aan door GZ of klinisch psychologen en consultatie door een psychiater. Al onze medewerkers zijn BIG geregistreerd.

Groepsverband

Teamcoaching

Het functioneren van een team bepaalt het succes van de organisatie. Teamcoaching zorgt dat medewerkers beter samenwerken en dat er minder tijd en andere bronnen worden verspild. Daarnaast draagt het bij aan het werkgeluk van de medewerkers.

Groepstraining ‘werken aan duurzame inzetbaarheid’

Veel medewerkers in een re-integratietraject hebben vaak moeite een weg te vinden tussen enerzijds de belangen van de werkgever en anderzijds het adequaat aangeven van hun grenzen. Dit leidt niet zelden tot stagnatie en conflicten. Deze groepstraining helpt in een paar sessies de belangrijkste vaardigheden te ontwikkelen en de medewerker een betere gesprekspartner te laten zijn.

Leiderschapstraining

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. Uit onderzoek blijkt dat 1,3 miljoen Nederlandse werknemers in 2019 burn-outklachten hadden en dat de kosten in 2018 waren opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (TNO). Motivatie en werkplezier bleken te zijn afgenomen. Leidinggevenden hebben een sleutelrol in het terugdringen van verzuim en het creëren van een positief werkklimaat.