Amplitie & preventie

Amplitie

Veel bedrijven zijn vaak al op de goede weg als het gaat om duurzame inzetbaarheid van personeel. Tremonte kijkt daarom altijd eerst wat al goed gaat in een organisatie. Dit voorkomt dat goede initiatieven worden gestaakt voor een geheel nieuw beleid.

We kijken met welke interventies positieve werkbeleving versterkt kan worden (amplitie). Door aan te sluiten bij de bedrijfsprocessen en werkzaamheden die al goed gaan, is de veranderbereidheid van werknemers vaak groter. Er wordt gebruik gemaakt van reeds positief gemobiliseerde energie in de organisatie en de uiteindelijke verandering wordt eerder als ‘organisatie-eigen’ geaccepteerd. Alle interventies worden daarom in een co-creatie ingezet.

Preventie

Voorkomen van verzuim of uitval is beter dan genezen. Met de opdrachtgever zal op basis van de missie en visie een goede integratie en implementatie van duurzame inzetbaarheid worden gerealiseerd middels een plan.
Tremonte start mede daarom altijd met een meting in de organisatie om inzicht te krijgen waar risico’s liggen waardoor duurzame inzetbaarheid stagneert of ziekteverzuim toeneemt.

De invloed van maatregelen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid op productiviteit in organisaties kent een vrij constant aantal thema’s.
De grootste invloed wordt verkregen door:

  • een frequente en goede dialoog tussen management en medewerker (onder meer door adequate functionerings- en beoordelingsgesprekken) ;
  • een goed klimaat om te leren en te ontwikkelen (scholings- en loopbaanbeleid).

Dit komt bijvoorbeeld steevast naar voren uit het onderzoek ‘State of the global workplace’ van Gallup, de jaarlijkse werkgevers enquête van TNO maar ook uit de jaarlijkse nationale enquête arbeidsomstandigheden van het CBS en andere wetenschappelijke publicaties.

Rol management

Goede preventie eist veel van leidinggevenden. De Tremonte preventieprogramma’s om verzuim te voorkomen, richten zich op hen. De trainingen, individuele coaching en groepscoaching stellen managers in staat zich te ontwikkelen om duurzamer om te gaan met hun medewerkers én met zichzelf.

Medewerkers die risico lopen op het ontwikkelen van stressklachten of een burn-out, spoort Tremonte middels de vragenlijsten op en ook zij kunnen deelnemen aan een coachingstraject ter voorkoming van erger.

Rapportage

Na de metingen met behulp van de vragenlijsten wordt er een rapportage op individueel (vertrouwelijk), op team/afdeling- en organisatieniveau opgeleverd. In overleg met de opdrachtgever wordt er daarna een vervolg besproken.